Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) – Nu WLZ

Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gewijzigd. De AWBZ taken zijn ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten, de nieuwe wet langdurige zorg (WLZ), de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de zorgverzekeringswet (ZVW) en de nieuwe jeugdwet. Bij HappyHomeCare maken we gebruik van de WLZ.

24-uurs zorg valt onder de WLZ. Dit betreft recht op zorg thuis met zorg voor de meest kwetsbaren: ouderenzorg, gehandicaptenzorg, palliatieve zorg, enz.

Het WLZ traject voor ene PGB begint bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wij kunnen u bij de aanvraag van ene PGB helpen!

Relevante AWBZ nieuws links:
AWBZ Rijksoverheid
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Sorry, comments are closed for this post.