Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) – Nu WLZ

Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gewijzigd. De AWBZ taken zijn ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten, de nieuwe wet langdurige zorg (WLZ), de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de zorgverzekeringswet (ZVW) en de nieuwe jeugdwet. Bij HappyHomeCare maken we gebruik van de WLZ.

24-uurs zorg valt onder de WLZ. Dit betreft recht op zorg thuis met zorg voor de meest kwetsbaren: ouderenzorg, gehandicaptenzorg, palliatieve zorg, enz.

Het WLZ traject voor ene PGB begint bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wij kunnen u bij de aanvraag van ene PGB helpen!

Relevante AWBZ nieuws links:
AWBZ Rijksoverheid
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Ons zorgaanbod

Tarieven

Betaalbare 24-uurs thuiszorg
Vaste inwonende zorgprofessional

palliatief terminale zorg

Persoonlijke verzorging

Persoonlijk
24 uurs zorg

particuliere ouderenzorg

Begeleiding & zorg op maat

Zorg op maat
24 uurs zorg

particuliere thuiszorg

Huishoudelijke hulp

Persoonlijke huishoudelijke hulp
(alleen onderdeel van het totaalpakket)

Liever even bellen?

Voor vragen of een gesprek over de mogelijkheden
staan wij u graag te woord.
T: 088-2474800 (24/7) | E: info@happyhomecare.nl

Vraag gratis een telefonisch consult aan!