Partners

Partner Ouderengeneeskunde Specialist, BIG geregistreerd – Onderzoek, Behandeling, Consult, Zorgplan

In een aantal gevallen is buiten de reguliere zorg een Ouderengeneeskunde specialist inschakelen bij uw zorg een optie.

Onze partner is arts gespecialiseerd in ouderengeneeskunde. Zij heeft veel ervaring met het werken in verpleeg- en verzorgingshuizen en met de behandeling en begeleiding van ouderen.

U kunt haar over een bepaalde klacht, aandoening of uw medicatie consulteren. Soms is een uitgebreid medisch- geriatrisch onderzoek nodig, dat bij u thuis kan plaatsvinden. Omdat de behandeling en zorg samen hand in hand gaan, zal ze u ook een advies over een optimale (thuis)zorg geven. Dit zal ze met uw zorgadviseur doen. Het medisch- geriatrisch onderzoek kan, als nodig, ook voor uw indicatie aanvraag bij CIZ of voor PGB toewijzing dienen.

U kunt met haar per mail via Happy HomeCare contact opnemen. De huisarts kan een verwijzing schrijven. Als het onderzoek daar aanleiding voor geeft, zal ze u (tijdelijk) in overleg met uw huisarts gaan behandelen; totdat u weer hersteld bent of totdat de klachten verminderd zijn. Soms is het nodig, dat ook andere disciplines, zoals wijkverpleging, fysiotherapeut of diëtiste bij de behandeling helpen.

Als herstel niet meer mogelijk is, dan is het doel van de behandeling het behouden van de kwaliteit van het leven en het voorkomen van lijden. Ook de behandeling tijdens de laatste levensfase behoort tot de mogelijkheden.