Tarieven

Onze tarieven hangen af van het type zorg van de zorg au pair die u wenst en nodig heeft. De meeste mensen waarbij de huisarts of specialist een diagnose hebben gesteld voor langdurige zorg kunnen deze grotendeels of geheel gefinancierd krijgen de Nederlandse overheid. De maandtarieven zijn gebaseerd op de PGB zorg zwaarte classificaties uit de WLZ en starten bij een 4VV indicatie voor een inwonende zorg au pair, type huishoudelijke hulp. Op basis van ons gratis intake gesprek bij u thuis, kunnen we een nadere kostenindicatie geven. De tarieven gaan uit van de werkzaamheden van een fulltime (voltijds) inwonende zorg au pair. Wanneer u contact met ons opneemt, dan leggen wij u het concept uit en maken we het op maat voor u!

De WLZ zorg indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of die van het Zorgkantoor is van toepassing op onze diensten:

  • Verpleging of speciale zorg;
  • Persoonlijke verzorging; en
  • Begeleiding.

 

Bij een WLZ zorg indicatie van het CIZ / Zorgkantoor heeft u een monetair persoonsgebonden budget (geld) of een persoonsgebonden budget in natura.

  • Bij een monetair persoonsgebonden budget kunt u onze diensten daar direct uit financieren.
  • Bij een persoonsgebonden budget in natura zult u zelf voor de financiering zorg dienen te dragen.
  • Bij beide typen persoonsgebonden budget hoeven wij geen BTW in rekening te brengen. U dient wel een zorg indicatie van het CIZ / Zorgkantoor te overleggen.

 

De WMO indicatie van uw gemeente of die van het Zorgkantoor is van toepassing op onze dienst:

  • Huishoudelijke hulp.

 

Bij een WMO indicatie van uw gemeente of via het Zorgkantoor heeft u ook de beschikking over een persoonsgebonden budget.

  • Bij dit type persoonsgebonden budget hoeven wij geen BTW in rekening te brengen. U dient wel een WMO indicatie van de gemeente of van het Zorgkantoor te overleggen.

Heeft u geen Zorgkantoor / WLZ indicatie van het CIZ, geen medische verklaring of geen WMO indicatie van uw gemeente dan kunnen we nog steeds de zorg die u wenst leveren, maar zijn we genoodzaakt BTW in rekening te brengen.

 

Tarieven Verpleging of speciale zorg

De prijs voor een EU zorgprofessional van deze fulltime (voltijds) dienst is afhankelijk van de specialistische zorg die u wenst en/of nodig heeft en de benodigde specialistische kwalificaties van de zorgprofessional kan deze hoger zijn. In het algemeen kan op basis van de zorg zwaarte indicatie en het bijbehorend PGB de zorg uit het PGB worden gefinancierd. Op basis van ons gratis intake gesprek bij u thuis, kunnen we een nadere kostenindicatie geven. Zonder CIZ / Zorgkantoor indicatie moeten wij ook BTW in rekening brengen.

 

Tarieven Persoonlijke verzorging

De prijs voor een EU zorgprofessional van deze fulltime (voltijds) diens is afhankelijk van de specialistische zorg die u nodig heeft en/of wenst. Dit is als u een WLZ zorg zwaarte indicatie met PGB heeft en daaruit betaalt. Op basis van ons gratis intake gesprek bij u thuis, kunnen we een nadere kostenindicatie geven. Zonder CIZ/Zorgkantoor indicatie moeten wij ook BTW in rekening brengen.

 

Tarieven Begeleiding

De prijs voor een EU zorgprofessional van deze fulltime (voltijds) dienst is afhankelijk van de specialistische zorg en/of begeleiding die u wenst en/of nodig heeft. Dit is als u een WLZ / Zorgkantoor indicatie met PGB heeft en daaruit betaalt. Op basis van ons gratis intake gesprek bij u thuis kunnen we een nadere kostenindicatie geven. Zonder CIZ / Zorgkantoor indicatie moeten wij ook BTW in rekening brengen.

 

Tarieven Huishoudelijke hulp

De prijs voor een EU zorgprofessional van deze fulltime (voltijds) dienst is afhankelijk van de uren per maand. Wij bieden hierbij alleen huishoudelijke hulp op 24 uurs inwonend basis aan, of in combinatie met de andere activiteiten Verpleging of Speciale Zorg, Persoonlijke Verzorging en Begeleiding. De huishoudelijke hulp als 24 uurs oplossing is als u een WMO indicatie van de gemeente heeft en daaruit betaalt. Zonder WMO / Zorgkantoor indicatie moeten wij ook BTW in rekening brengen.

 

Kennismakingsgesprek  Telefonisch consult