top of page
Dělat puzzle

De kosten voor uw zorg worden in de meeste gevallen betaald door de overheid

In alles wat we doen stellen we de tevredenheid van onze cliënten centraal

B happyhomecare logo  BB-4_edited.jpg
11062b_cb325573ac974502b6f9bb9220c44c7d~

Wat is verzekerd?

Als zorgaanbieder Happyhomecare begrijpen wij dat het navigeren door de wereld van zorgverzekeringen en -wetten een complex proces kan zijn. Daarom staan wij klaar om u te begeleiden bij het verkrijgen van de 24-uurs thuiszorg die u nodig heeft en ervoor te zorgen dat deze zorg vergoed wordt.

Wanneer is 24-uurs thuiszorg verzekerd?

Bij Happyhomecare is 24-uurs thuiszorg verzekerd onder de Wet langdurige zorg (WLZ) voor cliënten die vanwege een lichamelijke, psychogeriatrische, verstandelijke, zintuiglijke beperking of een psychische aandoening blijvend intensieve zorg of toezicht nodig hebben.

peníze

Hoe zorgt Happyhomecare dat uw zorg vergoed wordt?

We streven ernaar om de beste betaalbare zorg te bieden aan onze cliënten.

Indicatiestelling:

Ons team helpt u bij het aanvragen van een indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wij zorgen ervoor dat alle benodigde documentatie correct en tijdig wordt ingediend.

CIZ Beoordeling:

Wij werken nauw samen met het CIZ om ervoor te zorgen dat zij een volledig beeld hebben van uw zorgbehoeften, zodat uw aanvraag soepel verloopt.

Contact met het Zorgkantoor:

Het zorgkantoor is een zorgverzekeraar die toezicht houdt op de naleving van de WLZ. Na goedkeuring van uw indicatie ondersteunt Happyhomecare u bij het contact met het zorgkantoor. Wij zorgen ervoor dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft.

Opstellen Zorgplan:

Onze zorgprofessionals stellen samen met u een persoonlijk zorgplan op, afgestemd op uw individuele behoeften en wensen.

Zorgovereenkomst en Financiering:

Wij regelen samen met u de administratieve afhandeling van uw zorgovereenkomst en zorgen met u voor een directe declaratie bij het zorgkantoor, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de financiële aspecten.

Háčkování doma

Zorgexpertise met een hart
voor de cliënt

Bij Happyhomecare is het ons doel om u niet alleen van de beste zorg te voorzien, maar ook om de zorgverlening zo stressvrij mogelijk te maken. Wij begrijpen dat elke situatie uniek is en bieden daarom een persoonlijke benadering om ervoor te zorgen dat uw zorg naadloos aansluit bij uw levensstijl.

Subsidies en toeslagen

De financiering van 24-uurs inwonende thuiszorg kan op verschillende manieren worden geregeld. Hier zijn enkele manieren waarop de financiering kan worden benaderd, samen met de relevante websites voor aanvullende informatie en/of uitleg:

Kotva 1

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het meest gebruikelijke financieringsmiddel voor 24-uurs zorg is het persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kunt u zelf zorgverleners uitkiezen en zorg inkopen. Een deel van de kosten dat niet wordt vergoed via een PGB, kan in veel gevallen fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting onder de aftrekpost "fiscale gezinshulp"

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Als er blijvend intensieve zorg nodig is en er 24 uur per dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig is, kunt u in aanmerking komen voor een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Als u aangeeft dat u deze indicatie in een PGB wenst te ontvangen, krijgt u een budget op jaarbasis toegekend waarmee u de zorg kunt inkopen.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Als de intensieve zorg gerelateerd is aan geneeskundige zorg, dan is het mogelijk dat de zorg tot aan 24 uur per dag wordt vergoed door de zorgverzekeraar onder de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Palliatieve Thuiszorg

Als er sprake is van een persoonsgebonden budget uit een WLZ-indicatie, dan zijn er mogelijkheden om dit budget op te hogen, waardoor de kosten voor palliatieve thuiszorg gedekt kunnen worden

B happyhomecare logo  BB-5_edited.png
stařec, od hora

Kosten thuiszorg

Bij Happyhomecare begrijpen we dat de kosten voor 24-uurs thuiszorg een belangrijk aspect zijn bij het maken van uw zorgkeuze. Daarom bieden we u een duidelijke uitleg over de financiering van onze zorgdiensten

Kotva 2

Hoeveel PGB krijg ik bij 24 uurs zorg?

Het bedrag dat u ontvangt aan Persoonsgebonden budget (PGB) wordt bepaald door uw zorgbehoeften en de indicatie die u heeft ontvangen volgens de wet Langdurige zorg. Deze indicatie wordt vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als het CIZ heeft vastgesteld dat u 24-uurs zorg nodig heeft, kunt u de diensten van Happyhomecare betalen uit uw PGB. Jaarlijks worden de tarieven voor PGB opnieuw vastgesteld.

Het CIZ beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een indicatie voor 24-uurs zorg. Om een indicatie te verkrijgen, moet er sprake zijn van een complexe zorgvraag die niet kan worden opgelost met lichtere vormen van zorg. Hieronder volgen de algemene criteria die het CIZ hanteert voor het toekennen van een indicatie voor 24-uurs zorg:

Om in aanmerking te komen voor een indicatie voor 24-uurs zorg, moeten verschillende criteria worden vervuld. Allereerst moet er sprake zijn van een aandoening, beperking of ziekte die langdurige zorg noodzakelijk maakt, zoals een verstandelijke of lichamelijke beperking, een ernstige psychische stoornis of dementie.

Daarnaast moet de zorgbehoefte voortdurend aanwezig zijn, zowel overdag als 's nachts, met een ernstige beperking in het zelfstandig functioneren en/of in de sociale redzaamheid.

Verder kan de benodigde zorg niet worden geleverd door mantelzorgers of met hulp van vrijwilligers. De zorgbehoefte is dusdanig complex en/of intensief dat deze niet opgelost kan worden met lichtere vormen van zorg, zoals thuiszorg, dagbesteding of begeleiding.

Bij het bepalen van de indicatie kijkt het CIZ ook naar de persoonlijke situatie van de zorgvrager, waaronder de leefomstandigheden en de beschikbaarheid van een mantelzorger. Er wordt een afweging gemaakt tussen de zorgbehoefte van de cliënt en de mogelijkheden om deze zorg te organiseren.

Op basis van deze criteria beoordeelt het CIZ of iemand in aanmerking komt voor een indicatie voor 24-uurs zorg.

Wie vergoed 24 uurs zorg?

In Nederland wordt 24-uurs zorg vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit is een regeling voor mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben, zoals mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, of mensen met een ernstige psychische stoornis.

B happyhomecare logo  BB-4_edited.jpg

Vragen over kosten?

Voor meer informatie over onze diensten en hoe wij u kunnen helpen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met Happyhomecare. Samen zorgen we voor uw zorg, thuis waar u gelukkig bent.

bottom of page